Търсене

Църквата на адвентистите от Седмия ден е общество от вярващи християни, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време.
Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател.
Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения.


Местоположение: гр.Велингра, п.к. 4600, улица "Отец Паисий" 9
Ред на богослуженията:
Зимен сезон:
Петък - 18:00 ч - Проповед
Събота - 09:30 - Съботно училище
            11:00 - Проповед
             17:00 - Младежка програма

Летен сезон:
Петък - 19:00 ч - Проповед
Събота - 09:30 - Съботно училище
            11:00 - Проповед
             18:00 - Младежка програма


  • Свържете се с нас

  •  
  • Изпрати