Видео категории

Последвайте ни


FacebookYoutube

История

Начало на църквата Каменица – Лъжене

През 1930 г. Ек. Иванова отишла при своя съпруг, който работел в с. Каменица. Там тя е имала случай да говори за Христос пред някои от селото и усърдната й мисионска дейност била увенчана с успех. На 8 август 1931 г. пастор Томас кръстил първите трима души: Гина Ушева, Ив. Горанова и Маринка П. Янкова. Интересът между хората се увеличавал и това станало причина да бъде назначена към края на 1932 г. Нонка Ганчева като библейска работничка във Велинград. Благодарение на усърдната работа на служителката се кръстили още 6 души: М. Делиманова, Е. Павлова, М. Игнатова, В. Гаджева, Т. Манчов, М. Биндерова, а на 7 ноември били кръстени: Ил. Калпазанов, Н. Павлова, М. Питцин.
По това време групата била посещавана и от пастор Томас.
Въпреки появилите се трудности и в последствие забрана на събранията, Нонка Ганчева работела със симпатизантите на църквата, като изнасяла беседи по къщите и в молитвения салон.
През 1936 г. били приети други 12 души: Ветка Кременлиева, Ив. Янкова, Милка Попова, Коста Кременлиев, Ел. Кременлиева, Г. Кръстев, Магда Кръстева, Катя Костова, Ив. Костова, Венка Костова, М. Павлова и Ст. Дамянов. В края на 1936 г. Нонка Ганчева напуснала Лъджене и отишла на работа в гр. Шумен, а на нейно място бил начначен П. Маринков, който обслужвал квартал Лъджене и Каменица. Пастор Маринков имал редовни събрания в салона, в дома на брат Кременлиев. На 8 ноември 1937 г. били кръстени: С. Вендрова, М. Калпазанова и Зарка Дамянова.
През пролетта на 1936 г. пастор Коста Възвъзов бил поканен от управлението на читалище „Отец Паисий“ да изнесе 4 публични проповеди, които били много добре посетени. През пролетта на 1937 г. отново бил поканен от управлението на същото читалище. Тогава представил три публични проповеди, които били много добре посетени. Това обстоятелство променило общественото мнение за църквата.
Водител на църквата бил Кременлиев.
През лятото на 1937 г. в Лъджене се състояла и младежка среща.
На 31 декември 1937 г. църквата се състояла 28 членове.